Bilim Teknik Donanım Nasıl Çalışır ?

Yazıcılar Nasıl Çalışır ?

Dijital ortamdaki görsel ya da karakteristik sembolleri kâğıda işleyen makinelere yazıcı adı verilir. Günümüzde kullanılan birçok yazıcı bilgisayarlara yazıcı kablosu ile ya da USB ile bağlanarak çalışırtırılırlar. Bunun yanında direkt hafıza kartından ya da fotoğraf makinesinden çıktı verebilen tipleride mevcuttur. Modern yazıcıların büyük bir kısmı faks çekebilme, fotokopi çekebilme, tarama gibi fonksiyonları da yerine getirebilmektedir. Geçmişten günümüze kullanılan yazıcı türleri ve çalışma mantıkları aşağıdaki gibidir:

Karakter Yazıcılar

Daktiloya benzeyen yapısıyla bu yazıcılar ilk yazıcı türlerindendir. Yazdırılmak istenen karakterlerin, daktilolardaki gibi baskı hattına aktarılması ile çalışmaktadırlar. Bu yazıcı türlerinin daha sonraları bir satırı bir defada basabilen türleri geliştirilmiştir. Bu işlem üzerinde yazı karakterlerinin bulunduğu dönebilen silindirler ile gerçekleştirilmiştir. Karmaşık yapıya sahip olmaları, sınırlı grafik basımı yapabilmeleri ve yavaş çalışmaları nedeniyle günümüzde kullanılmamaktadırlar.

Nokta Vuruşlu Yazıcılar

Matrisler gibi bir tasarıma sahip olan iğneleri, bilgisayardan gelen veriler doğrultusunda buruş yaptıran bu tipleri elektro mıknatıslar sayesinde çalışmaktadır. Bu yazıcı tipinde grafik çözünürlüğü pek aranmaz. Sesli olarak çalışmaktadırlar ve hızları oldukça düşüktür. Günümüzde halen muhasebeciler sorunsuz ve sürekli çıktı almak için  kullanırlar.

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Çalışma mantıkları genel hatlarıyla nokta vuruşlu yazıcılara benzer olan bu türler, bilgisayardan aldıkları veriler doğrultusunda yüksek basınçta boya püskürtmek suretiyle yazdırma işlemini yerine getirirler. Yarı iletken maddelerin günümüz teknolojisinde etkin rol oynamaları sayesinde oldukça gelişmiş mürekkep püskürtmeli yazıcılar vardır. Günümüzde en yüksek baskı çözünürlüğü bu yazıcı tüpü ile yakalanmıştır. Oldukça sessiz bir şekilde çalışan mürekkep püskürtmeli yazıcılar, matris biçiminde tasarlanmış çok miktarda mürekkep başlığı ile çalışır. Kullanılan püskürtme tekniği açısından 3 gruba ayrılırlar:

Isıl Püskürtücülü Yazıcılar: Bu yazıcılar genellikle ev ve az sayıda baskı yapan işletmelerde kullanılır. Mürekkep haznelerinde kullanılacak boyayı 300 dereceye kadar ısıttıktan sonra bir buhar patlaması sayesinde kağıda 100 km/saat hızla püskürten ısıl püskürtücülü yazıcılarda genellikle su bazlı boyalar kullanılmaktadır.

Pizoelektrik Püskürtücülü Yazıcılar: Bu tip yazıcılarda mürekkep püskürtme işlemi kristallerin titreşmesi sayesinde gerçekleştirilir. Mürekkebi ısıtma gereksinimi yoktur. Ticari ve endüstriyel alanlarda genellikle bu tip yazıcılar kullanılır.

Sürekli Püskürtmeli Yazıcılar: Sürekli püskürtme yöntemi ile çalışan bu tipler genellikle uzak mesafelerde püskürtmelerin mümkün olduğu alanlarda kullanılır. Örneğin ambalajlar üzerinde bulunan son kullanma tarihleri veya seri numaraları bu yöntem ile yazdırılır. Bu yazıcı türleri basınç altında bulunan mürekkebin elektrik yardımıyla yönlendirilerek mikroskobik bir delikten püskürtülmesi ile çalışır. Yaklaşık olarak bir saniye içerisinde kuruyan özel bir boyası vardır. Bu yazıcı tiplerine CIJ adı verilir.

Lazer Yazıcılar

Teknolojik olarak son geliştirilen yazıcı türleri arasındadır. Çalışma mantığı fotokopi makinesi ile aynıdır fakat aralarında tek bir fark bulunmaktadır: fotokopi makinesinin kaynağı başka bir kâğıttır ancak lazer yazıcının kaynağı bilgisayardan gelen kodlardır. Lazer yazıcılar, bilgisayardan gelen verileri ışığa duyarlı silindirleri üzerine çizer, çizilen bölgeleri durgun elektrik ile yükler, durgun elektrik yüklü bölgelere baskı tozları (tonerler) yapışır ve bu tozları kâğıda yapıştırır. Bu tiplerin baskı ortamlarının 100 ile 150 derece arasında olması gerekmektedir ki bu sıcaklık yazıcı tarafından ayarlanır. Son zamanlarda renkli baskı yapabilen türlerinin de çıkarılması nedeniyle mürekkep püskürtmeli yazıcılardan ziyade lazer yazıcılar daha çok tercih edilmeye başlanmıştır.

Isıl Yazıcılar

Bu yazıcı türleri uzun zamandır kullanılan faks teknolojisi ile aynı mantıkta çalışmaktadır. Burada önemli olan yazıcı değil ısıya duyarlı ve belirli ısılara göre renk değiştiren kâğıtların kullanımıdır. Hızlı ve sessiz olarak çalışabilen bu makineler günümüzde genellikle marketlerde fiş kesiminde, bilet kesiminde kullanılmaktadır.