Bilim Teknik Nasıl Çalışır ?

Sonar Nasıl Çalışır ?

SONAR (Sound Navigation and Ranging), ses dalgalarının özelliklerinden yola çıkarak herhangi bir cismin uzaklığını, boyutunu, hızını ölçen sistemlere verilen addır. Yani sesin su altında ya da üzerinde yayılma esasına dayanarak haberleşmeyi ya da başka cisimleri tespit etmeye yarar.

Bilim dünyasındaki birçok gelişmede olduğu gibi SONAR teknolojisinde de doğadan örneklerden yola çıkılmıştır. Yunuslar su altında SONAR sistemleri ile haberleşmeyi sağlamaktadır ve yarasalar ise havada avlarını SONAR ile tespit edebilmektedirler.

Günümüzde SONAR cihazlar en fazla deniz araçlarında kullanılmaktadır. SONAR cihazların temel mantığı insan kulağının eşik değeri dışındaki bir ses dalgasını gönderip daha sonra herhangi bir yere çarpıp geri dönen dalgaları ise dinlemektir. Ses üretimi gemilerin genellikle altında bulunan transdüktörler ile gerçekleştirilir. Oluşan ses su altında herhangi bir cisim ile karşılaşıncaya kadar ilerler. Çarptıktan sonra ise geri döner ve geri dönen ses dalgasını saptamak için ise başka bir transdüktör kullanılır. Üretilen ses dalgasının hedefe ulaşıp geri dönme süresinden cismin uzaklığı saptanmış olur. Bu saptama “Yol=Hız x Zaman” formülü ile gerçekleştirilir. Buradaki hız, sesin hızıdır ve su altındaki bir sesin hızı havadakinin 4 katı daha hızlı olup yaklaşık değeri saniyede 1460 metre kadardır. Bu hız suyun sıcaklığına göre değişebilmektedir.

SONAR cihazları, hedefteki cismin uzaklığının gösterilmesi için, neon ışıklar ile gösterimi gerçekleşen televizyon tüpüne benzeyen bir ekran ile görevlerini tamamlamış olurlar. Bazı cihazlarda anlık görüntüler kaydedilirken daha gelişmiş sonar cihazlarda ise üç boyutlu görüntüleme yapmak mümkündür.