in , ,

Radyo Link Nasıl Çalışır ?

Birbirinden bağımsız iki nokta arasında elektro manyetik dalgalar aracılığıyla iletişim kurulmasını sağlayan düzeneklere radyolink adı verilmektedir. Radyolinklerle sadece iki nokta arasında iletişim sağlanabilir. Radyolink düzenekleri radyo ya da televizyon vericileri gibi geniş bir kitleye yayını mümkün kılmaz. Bu yayın sadece dar bir koridor içinde gerçekleşir ve bu koridor dışından izlenemez. Radyolink düzeneklerinin kullanım alanları genellikle telefon santraller veya televizyon stüdyoları ile vericiler arasındadır.

Radyolink ile kurulan iletişim kanalları genellikle uzun mesafeli telefon görüşmelerinde kullanılır. Burada santral görevi gören nokta radyolink iletişimine olanak sağlamak için kanalları temel bir taban bantta birleştirir. Bu işleme “çoklama” adı verilmektedir. Çoklama işleminde radyolink iletişiminde alıcı ya da verici görevi üstlenebilecek şekilde 10 – 60 – 180 – 960 – 1800 veya daha fazla kanal birbirine bağlanabilir.

Televizyonculuk sektöründe ise radyolink sistemleri görüntüyü ve sesi stüdyolardan vericilere ulaştırmak için kullanılır. Yayıncılıkta kullanılan radyolinklerde genellikle bir adet görüntü ve 4 adet de ses için olmak üzere 5 taban bant bulunmaktadır. Burada kullanılan ses bantlarından birisi televizyon vericilerine diğer üçü ise radyo vericilerine gönderilir. Radyolink sistemlerinde kullanılan bantların kalitesi, taşıyacağı veri büyüklüğüne göre değişmektedir.

Radyolink sistemlerinde kullanılan veri taşıma frekansı genellikle 10 GHz ya da daha üst değerlerdedir. Bu frekansları yakalayabilmek için parabolik antenler kullanılmaktadır. Fakat bazı radyolink istasyonları UHF bandını tercih etmekte ve yayını yakalayabilmek için YAGI biçiminde antenler kullanmaktadırlar.

Radyolink sistemlerinin sinyal gücü, televizyon ya da radyo yayınlarının sinyal gücüne oranla daha düşüktür. Çünkü televizyon ve radyoda binlerce kullanıcıya veri gönderilirken radyolink sistemlerinde tek bir alıcı ve tek bir verici söz konusudur. Çoğu zaman bir radyolink frekansından veri çekebilmek için birkaç Watt güç sağlayan bir kaynak bile yeterlidir. Ancak radyolink sistemlerinden gönderilen verilerin kalitesi su götüremez bir gerçektir.

Birbirine yakın iki nokta arasında radyolink yayını yapılacaksa genellikle bir alıcı istasyon ve bir verici istasyon yeterli olmaktadır. Ancak söz konusu uzak mesafeler ise, radyolink istasyonlarının arasına aracı başka istasyonlar da eklenmektedir. Bu gibi sistemlere zincirleme radyolink istasyonları adı verilmektedir ve her istasyon kendinden önceki istasyondan aldığı veriyi iletişim frekansını değiştirerek bir sonraki istasyona iletir. Bu frekans değişimleri çok küçük ara frekanslarda da olabilir. Uzun zincirleme radyolink sistemlerinde frekans değiştirmekle görevli ara istasyonlara tekrarlayıcı (repeater station) adı verilmektedir.

Radyolink istasyonlarında aktarılacak verinin kalitesinin düşmemesi ve herhangi bir engele takılmaması için engebesiz araziler tercih edilmektedir. Örneğin iki istasyon arasına yüksek bir dağın girmesine izin verilmez. Ayrıca bu noktada dünyanın geoit şeklindeki yapısı da göz önünde bulundurulmaktadır.

Radyolink istasyonlarında veri iletim mesafesinin hesaplanabilmesi için kullanılan formüller vardır. Söz konusu olan veri iletimine atmosfer koşulları ve zemin yükseltileri çok etkilidir. Eğer bir radyolink sisteminde olumsuz koşullar nedeniyle iletim kesilirse bu olaya sönümleme adı verilmektedir. İstasyonlar arasındaki sönümlemeyi minimuma indirmek için kullanılan bazı teknikler şu şekildedir:

İki ayrı frekans değerinde çalışmak,

Aynı veri sinyalini hem dikey hem de yatay polarizasyonlarda göndermek,

Aynı sinyali farklı yükseklik değerlerine sahip olan iki ayrı anten ile göndermek.

Tüm bu önlemlere rağmen herhangi bir radyolink istasyonunun sönümleme oranının %0’a indirilebilmiş olduğu söylenemez.

Radyo Link haberleşmenin temelinde elektromanyetik dalgaların olduğunu biliyoruz. Bu konuda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız ” ELEKTROMANYETİK DALGA NEDİR ? “ yazımızı öneririz.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir